Spolupráca s českou nemocnicou IKEM

IKEM
Obrázok ku správe: Spolupráca s českou nemocnicou IKEM

Univerzitná nemocnica Bratislava uzavrela s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá umožňuje našim zdravotníkom poskytovať zdravotnú starostlivosť v spolupráci s odborníkmi z IKEMU v odbore chirurgie na pracovisku Kliniky transplantační chirurgie, Oddělení jednotky intenzivní péče.

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo zrealizovať takúto cezhraničnú spoluprácu, ktorá je veľkým prínosom pre našich zdravotníkov, ktorí budú môcť nabrať odborné skúsenosti aj mimo našej nemocnice a nahliadnuť tak na prácu zdravotníkov mimo Slovenska. Verím, že rozmanitosť prístupu nás dokáže obohatiť a pobyt našich zdravotníkov na pôde IKEMU prinesie obom stranám výhodné partnerstvo z ktorého budú ťažiť slovenskí, ale aj českí pacienti,“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB.

Institut klinické a experimentálni medicíny (IKEM) je najväčšie superšpecializované klinické a vedecko-výzkumné pracovisko v Českej republike. Už viac ako 50 rokov sa odborníci v IKEME zameriavajú na liečbu kardiovaskulárnych chorôb, transplantáciu orgánov, diabetológiu a liečbu porúch metabolizmu.