Stretnutie riaditeľa UNB s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom

Grohling
Obrázok ku správe: Stretnutie riaditeľa UNB s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom

BRATISLAVA 30.5.2022 (Univerzitná nemocnica Bratislava) Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Alexander Mayer  sa dnes stretol s ministrom školstva, Branislavom Gröhlingom s ktorým otvorili niekoľko tém vzájomnej spolupráce, ktorej cieľom je zlepšenie pracovných podmienok našich zdravotníkov.

„Spolupráca s ministerstvom školstva je pre nás kľúčová, vzhľadom k tomu, že na jednotlivých pracoviskách prebieha praktická výučba budúcich lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB. Ústrednými témami boli štatút univerzitného lekára a tiež vzdelávanie v konkrétnej odbornosti prostredníctvom grantov, ktoré našim zdravotníkom umožnia získavanie najnovších poznatkov v danej špecializácii, čo pre pacientov znamená neustále zvyšovanie kvality v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou zlepšovania pracovných podmienok pre zamestnancov UNB je aj otvorenie materskej škôlky, ktorá by sa nachádzala priamo v nemocnici, rodičom (zamestnancom UNB) by výrazne zjednodušila fungovanie a deťom by poskytla kvalitné zázemie predškolskej dochádzky. Ako povedal Alexander Mayer aj v zriadení škôlky nastal výrazný posun. „Už niekoľko rokov je téma zriadenia materskej škôlky pre našich zamestnancov jedna z priorít a verím, že v najbližšom období nastane aj v tomto smere posun. Dopomôcť by k tomu malo aj zriadenie pracovnej skupiny pre vytvorenie materskej škôlky v ktorej budú kooperovať odborníci z ministerstva školstva spolu s tímom z UNB,“ dodal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.