Transplantačná ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 166

Lekári:

MUDr. Eva Bojtárová, PhD., Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., MUDr. Dana Horváthová, MUDr. Firas al Sabty, PhD.

Sestrička:

Mária Fiantoková

Tel.č:

02/ 68 67 2510