Traumatologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/1

Lekári:

zást. prednostu MUDr. Ladislav Veselý, PhD., MUDr. Alan Dostál, PhD., MUDr. Július Baka, MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA., MUDr. Peter Dečo, MUDr. Peter Jacko, PhD., doc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD.

Sestrička:

Miroslava Bartošová

Tel.č:

02/ 59 54 2464