Traumatologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/1

Lekári:

zástupca prednostu MUDr. Ladislav Veselý, PhD., MUDr. Alan Dostál, PhD., MUDr. Július Baka, MUDr. Peter Malinovský, PhD., MPH.,MHA.,
MUDr. Peter Dečo, MPH., MUDr. Peter Jacko, PhD., MUDr. Mikuláš Szabó,
MUDr. Jozef Čaniga

Sestrička:

Miroslava Bartošová

Tel.č:

02/ 59 54 2464