Traumatologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/2

Lekári:

MUDr. Ján Ožváth, MUDr. Igor Kántor, prof. MUDr. Juraj Látal, CSc., MUDr. Michal Magala, PhD., MUDr. Pavel Sýkora, MUDr. Jana Feldinszká, MUDr. Michal Gurka, MUDr. Agáta Szabóová, MUDr. Roman Váhovský, MUDr. Miroslav Kilian, PhD.

Sestrička:

Viera Mináriková

Tel.č:

02/ 59 54 2464