Traumatologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/2

Lekári:

MUDr. Ján Ožváth, MUDr. Igor Kántor, MUDr. Miroslav Kilian, PhD.,
MUDr. Michal Magala, PhD., MPH., MUDr. Pavel Sýkora,
MUDr. Roman Váhovský, MUDr. Jana Feldinszká, MUDr. Agáta Szabóová,
MUDr. Michal Gurka

Sestrička:

Viera Mináriková

Tel.č:

02/ 59 54 2464