Traumatologická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/3

Lekári:

prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,
MUDr. Peter Malinovský, PhD., MPH.,MHA., MUDr. Jozef Sabol, MHA.,
MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH., MUDr. Alan Dostál, PhD., MUDr. Jozef Havlík, MUDr. Pavel Šimkovic, PhD.

Sestrička:

Mgr. Júlia Svetláková

Tel.č:

02/ 59 54 2146