Traumatologická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/3

Lekári:

prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., MUDr. Peter Malinovský, PhD., MPH, MHA., MUDr. Jozef Sabol, MHA, MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH, MUDr. Jozef Barinka, PhD.,MUDr. Alan Dostál, PhD., Dr. Jozef Havlík, MUDr. Pavel Šimkovič, PhD., MUDr. Mikuláš Szab

Sestrička:

Mgr. Júlia Svetláková, Elena Štulajterová

Tel.č:

02/ 59 54 2146