TTE- Echokardiografia

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH

Lekári:

MUDr. Adriana Reptová, PhD., MUDr. Viera Kasperová, MUDr. Peter Mikeš, PhD., MUDr. Peter Penz, PhD., Doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.

Sestrička:

Tel.č:

USG ciev