Ultrazvuková ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 222

Lekári:

MUDr. Roman Procházka, MUDr. Peter Kleskeň,CSc., MPH, MUDr. Eliška Lacková, PhD., MUDr. Martin Valent, MUDr. Katarína Komaromy Gerincová, MUDr. Anton Čunderlík, PhD., MUDr. Hana Habánová, PhD., MUDr. Nataša Feráková

Sestrička:

Martina Szluková, Klaudia Ondrusová

Tel.č:

02/ 59 54 2538 (objednávanie 08:00 - 09:00 hod)