UNB otvára kontaktné centrá pre pacientov z Ukrajiny

Kontaktné centrum pre Ukrajincov
Obrázok ku správe: UNB otvára kontaktné centrá pre pacientov z Ukrajiny

Od pondelka 11. apríla funguje v Nemocnici akad. Ladislava Dérera na Kramároch Kontaktné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Od utorka 12. apríla sa spúšťa aj druhé takéto centrum v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici.
Obe centrá zriadené v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sú riadne označené v ukrajinskom jazyku. Budú otvorené od pondelka do piatka, konkrétne v čase od 8:00 do 14:00 h.
„Dospelým ukrajinským pacientom bude pomáhať lekár v spolupráci so sestrou. Okrem nich bude v centre pomoci aj administratívny pracovník a tlmočník do ukrajinského, respektíve iného cudzieho jazyka. Pacienti sa tak bez problémov dohovoria vo svojom materinskom jazyku,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer.
K tomuto kroku pristúpilo vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava z dôvodu narastajúceho počtu Ukrajincov prichádzajúcich na centrálne prijímacie oddelenia.
„Len za mesiac marec sme v rámci našich zariadení ošetrili celkovo 360 občanov Ukrajiny, z toho 50 z nich muselo byť hospitalizovaných,“ uviedol Mayer.
Ukrajinskí pacienti najčastejšie potrebujú predpísať lieky či usmerniť svoje kroky smerom k správnemu špecialistovi, s čím im budú vedieť kvalifikovane pomôcť práve v novovzniknutých Kontaktných centrách pomoci v nemocniciach UNB na Kramároch a v Petržalke.
Univerzitná nemocnica Bratislava koordinuje tieto centrá aj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý na Bottovej ulici v Bratislave zriadil ambulancie prvého kontaktu.


Kontaktné centrum pre Ukrajincov

Kontaktné centrum pre Ukrajincov 1

Kontaktné centrum pre Ukrajincov 2