Univerzitná nemocnica Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita podpísali zmluvu o spolupráci

2022_unb_szu_01
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita podpísali zmluvu o spolupráci

Najväčšia slovenská nemocnica -Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) a Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) dnes slávnostne podpísali Zmluvu o výberovom konaní na obsadzovanie prednostov špecializovaných výučbových pracovísk a tiež Zmluvu o praktickej výučbe.
“Som veľmi rád, že sme po spoločných rokovaniach dospeli k výsledku, ktorý je akceptovateľný všetkými zúčastnenými stranami. Kompromisný návrh oboch zmlúv má dnes reálnu podobu, ktorú sme spoločne s rektorom SZU, Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc., na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity podpísali,” povedal MUDr Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA,  riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Predstavitelia oboch inštitúcií sa zhodli na tom, že transparentný a jednotný priebeh výberových konaní na pozície prednostov klinických pracovísk je kľúčový pre správne nastavenie výučby študentov, ale aj pre  ďalší rozvoj jednotlivých pracovísk a vzájomnej spolupráce. “Môžem potvrdiť, že vedeniu UNB a rovnako tak aj vedeniu SZU mimoriadne záleží na spoločných postupoch, ktoré prinesú korektnú spoluprácu s pozitívnym výsledkom, čoho dôkazom je aj dnešné podpísanie zmlúv,”dodal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.
“Podpísanie oboch zmlúv považujem za miľník, ktorý prehlbuje vzájomnú spoluprácu medzi vzdelávaním a poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Som veľmi rád, že spolu s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava máme rovnaký názor na spoluprácu medzi Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Univerzitnou nemocnicou Bratislava, a vzdelávanie študentov je pre obe naše inštitúcie dôležité,” povedal rektor SZU, Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,
Výberové konania na pozície prednostov a tiež zástupcov prednostov klinických pracovísk Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava začnú už v septembri. 

2022_unb_szu_01

2022_unb_szu_02