Univerzitná nemocnica Bratislava má novú Kolektívnu zmluvu

Kolektívka
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava má novú Kolektívnu zmluvu
 Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava, Renáta Vandriaková dnes spolu so zástupcami odborových organizácií podpísala novú Kolektívnu zmluvu. Posledná Kolektívna zmluva bola podpísaná v roku 2013 a všetky zmeny sa doposiaľ riešili dodatkami.

Veľmi ma teší, že sa nám po niekoľko mesačných rokovaniach podarilo spoločne zhodnúť na znení Kolektívnej zmluvy, oceňujem tiež veľmi konštruktívny dialóg so zástupcami odborových organizácií s ktorými sme sa zhodli na tom, že aktuálne znenie Kolektívnej zmluvy je predovšetkým v prospech zamestnancov a ich potrieb“, povedala riaditeľka UNB.

Zástupcovia odborových organizácií rovnako vyzdvihli ústretovosť komunikácie a snahu vyriešiť jednotlivé body zmluvy k spokojnosti predovšetkým našich zamestnancov.