Univerzitná nemocnica Bratislava nakúpila ORL prístroje za viac ako štvrť milióna EUR

20230405_150200
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava nakúpila ORL prístroje za viac ako štvrť milióna EUR

Univerzitná nemocnica Bratislava pokračuje v obnove prístrojového vybavenia, ktoré pacientom zabezpečí vyšší komfort vyšetrenia, presnejšie určenie diagnózy a tiež minimalizovanie zdravotných komplikácií pacienta.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke patrí k našim špičkovým pracoviskám, kde zdravotníci liečia pacientov z celého Slovenska. Pracovisko je zamerané na diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí. Súčasťou kliniky je Centrum kochleárnej implantácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Na klinike sa poskytuje komplexná diagnostika a liečba nádorov na hlave a krku, vykonáva sa chirurgia štítnej žľazy, slinných žliaz a iných nádorov na bočnej a prednej báze lebky. Vykonáva sa endoskopická chirurgia prinosových dutín a funkčno – estetická chirurgia nosa.

Aj vzhľadom k širokospektrálnemu zameraniu tohto pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou sme pre našich pacientov zakúpili štyri nové ORL vyšetrovacie jednotky v hodnote 328 000 EUR. Tieto prístroje sme mohli zakúpiť vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ.

Ide o komplexné zariadenia vybavené modernou vyšetrovacou technikou, ktorú okrem iného tvorí diagnostický mikroskop na vyšetrenie a ošetrenie ucha, flexibilný endoskop na vyšetrenie dutých ORL orgánov ako je nosová dutina, hltan, hrtan či pažerák, odsávač sekrétov, zariadenie na výplach vonkajších zvukovodov, tympanometer na vyšetrenie funkcie stredného ucha a iné. Pri vyšetrení je zachovaný komfort pacienta v polohovateľnom vyšetrovacom kresle, veľkou výhodou je tiež ergonomické rozmiestnenie všetkých komponentov a nástrojov umiestnených v dosahu vyšetrujúceho špecialistu. ORL jednotka zobrazí priebeh endoskopického a mikroskopického vyšetrenia na obrazovke, čo využívame na vysvetlenie konkrétneho nálezu pacientovi či rodinnému príslušníkovi. Vyšetrenie je samozrejme možné nahrať a archivovať, čím je možné porovnať situáciu pred liečbou a po nej, ako aj edukovať študentov lekárskych fakúlt, ošetrovateľstva či lekárov v špecializačnej príprave. 

„Projekt IROP predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie prostriedkov z EÚ, prostredníctvom ktorých sa nám darí modernizovať prístrojové vybavenie a budovať moderné priestory, ktoré si naši pacienti, ale aj zdravotníci zaslúžia. Z celkovej sumy 18,5 mil. EUR, ktorá nám bola v rámci projektu pridelená sme vyčerpali už takmer 80 percent . Postupne plánujeme zmodernizovať všetky pracoviská v našej nemocnici a zefektívniť tak prácu našich zdravotníkov a zabezpečiť to, aby z tejto investície benefitovali predovšetkým naši pacienti.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava

Nové vyšetrovacie jednotky nahradili staršie zariadenia a sú umiestnené na ošetrovniach a ambulanciách kliniky. Sú k dispozícii pre ambulantných, ako aj pre hospitalizovaných pacientov, pacientov pred a po operačných výkonoch v režime jednodňovej chirurgie, a tiež po rozsiahlych operáciách na hlave a krku. Po ich plnom uvedení do prevádzky, po nutných stavebných úpravách príslušných priestorov bude možné plne využívať všetky funkcie ORL jednotiek.   

„Takéto vyšetrovacie jednotky umožňujú diagnostiku a ošetrenie našich pacientov vo veľmi vysokom štandarde a sme radi, že môžeme poskytnúť našim pacientom aj takúto špičkovú starostlivosť na jednej z elitných kliník Univerzitnej nemocnice Bratislava.“ dodal medicínsky námestník Univerzitnej nemocnice Bratislava, Miroslav Tedla.