Univerzitná nemocnica Bratislava ponúka pacientom inovatívne vyšetrenie prostaty

Tím Urologickej kliniky LF UK a UNB
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava ponúka pacientom inovatívne vyšetrenie prostaty

Na Urologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave začali lekári vykonávať inovatívnu, mini invazívnu biopsiu prostaty pomocou fúzie (spojenia) obrazu magnetickej rezonancie a ultrasonografie. Pri tomto spôsobe biopsie je pacient pri plnom vedomí, je využívaný najmodernejší prístroj, ktorý umožňuje spojenie obrazu magnetickej rezonancie a navádzanie pomocou transrektálnej ultrasonografickej sondy. Samotné vzorky tkaniva prostaty sa odoberajú prístupom z hrádze teda obchádzajú gastrointestinálny trakt pacienta. Tento prístup výrazne znižuje riziko infekcie prostaty, ktoré je pri donedávna vykonávanej biopsii prostaty cez konečník pomerne vysoké.

„Z pochopiteľných dôvodov, môže byť pre pacienta akékoľvek vyšetrenie nepríjemné a v mnohých prípadoch bolestivé. Snažíme sa preto zavádzať také medicínske postupy, ktoré nám umožnia vyšetriť pacienta, čo najmenej invazívne a navyše s väčšou presnosťou. Obavy z vyšetrenia prostaty má väčšina mužov, čo má za následok odkladanie alebo úplne odmietanie vyšetrenia, čo zase môže spôsobiť zhoršenie stavu v prípade onkologického ochorenia. Preto som veľmi rád, že tím Urologickej kliniky v nemocnici na Kramároch priniesol túto inovatívnu a takmer bezbolestnú metódu vyšetrenia.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Karcinóm prostaty patrí medzi 3 najčastejšie zhubné ochorenia u mužov spolu s karcinómom hrubého čreva a pľúc. Prevencia onkologických ochorení, karcinóm prostaty nevynímajúc, je jedinou možnou metódou ako znížiť chorobnosť a úmrtnosť na toto ochorenie, ktoré ak sa nepodchytí včas výrazne znižuje kvalitu života pacienta hlavne vysielaním metastáz do nosného kostného aparátu a často končí fatálne. Aktívne vyhľadávanie resp. skríning ochorenia ešte v predklinickom štádiu je jediná účinná metóda ako zachytiť ochorenie v štádiu kedy je možné pacientovi poskytnúť radikálnu liečbu s cieľom jeho vyliečenia. Biopsia prostaty je súčasťou diagnostického procesu. Tento zákrok je nebolestivý, pacientom dobre tolerovaný. Bezprostredne po výkone pacient odchádza domov.

„Veľká vďaka za priateľský a nezištný prístup patrí takisto prof. Eduardovi Bacovi MD, PhD. z Urologickej Kliniky Univerzity v Oslo , Nórsko. Prof. Baco, pôvodom Slovák, je uznávaný európsky urológ, priekopník tejto metódy. Jeho výrazným pričinením sa podarilo zaviesť do praxe na našom pracovisku moderný, inovatívny spôsob včasnej diagnostiky rakoviny prostaty“, povedal Stanislav Žiaran, prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB.