Ústavná pohotovostná služba

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo, miestnosť č. 1

Lekári:

službu konajúci lekári

Sestrička:

Tel.č:

02 57290 297
sobota, nedeľa, sviatky      7:30 – 7:30 (24 hodín)