UZV - Echo srdca

Nemocnica Staré Mesto

I. poschodie, pavilón CH

Lekári:

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., MUDr. Viera Kasperová, MUDr. Adriana Reptová, MUDr. peter Penz, MUDr. Doc. Jozef Bulas, CSc.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 811