V Univerzitnej nemocnici Bratislava zavádzame software na prepis hlasu

obrazok diktovaci system
Obrázok ku správe: V Univerzitnej nemocnici Bratislava zavádzame software na prepis hlasu

V prvom kvartáli 2023 spúšťame na niektorých pracoviskách pilotný projekt - diktovací systém tzv. software na prepis hlasu. Takmer 40 percent času musia lekári stráviť písaním rôznych textov ako lekárskych správ, prepúšťacích správ alebo popisom vykonaného lekárskeho výkonu či napríklad zápisom výsledkov z rádiológie. Výhodou tohto softwaru je ušetrený čas a väčší komfort práce lekárov a sestier.

Diktovací softvér pracuje ako dočasná náhrada klávesnice a teda je možné ho využívať v akomkoľvek formáte Worde, emaily, PowerPointe, Excely a v akomkoľvek nemocničnom informačnom systéme. Namiesto ručného písania textu je potrebné iba prerozprávať to čo by inak zdravotníci napísali. Hlas sa vo zvolenom okne automaticky prevedie do textu, ktorý je ďalej možné upravovať, kopírovať alebo ukladať.

Takýto systém je veľmi praktický napr. pri písaní nálezu z RTG snímku, kedy lekár pri čítaní snímku, bez použitia klávesnice dokáže iba hlasom "napísať" celú lekársku správu. Široký záber využitia umožňujú špecializované slovníky, ktoré sú šité na mieru jednotlivým medicínskym odborom. Obsahujú nielen odbornú terminológiu k danému odboru, a to vrátane latinských výrazov, ale zároveň majú v sebe zakomponovanú aj všeobecnú slovenčinu, ktorá umožňuje tvorbu viet. Nechýbajú ani termíny z oblasti farmácie či odborné výrazy technického charakteru používané v moderných vyšetrovacích metódach. Program je možné obohatiť o nové slová a slovné spojenia alebo jednoducho pridávať aj celé odseky, tzv. šablóny, texty, ktoré sa používajú opakovane.

„Vítam zavádzanie takýchto inovácií, pretože každé urýchlenie a zefektívnenie byrokratickej časti práce našich zdravotníkov znamená ušetrenie času, ktorý tak zdravotníci môžu svojim pacientom. Prvé pracoviská kde budú zariadenia a software nainštalované je práve Rádiologická klinika a Gastroenterologické centrum, kde v tejto chvíli vidíme najväčšie uplatnenie. Postupne by sme systém chceli rozšíriť aj na ostatné pracoviská“. povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer.

Software na prepis hlasu dokáže prepisovať aj audionahrávky zhotovené na klasický diktafón alebo diktafón v telefóne. Ďalšou nespornou výhodou je diktovanie do iných aplikácií, napríklad nemocničných či ambulantných informačných systémov, kedy program prepisuje diktát na pozíciu kurzora priamo do karty pacienta.