Vitreoretinálna ambulancia a ambulancia laserovej liečby

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 13

Lekári:

Pondelok: MUDr. Širolová Katarína, doc. MUDr. Kolář Petr, PhD.
Utorok: MUDr. Širolová Katarína
Streda: MUDr. Hasillová Natália/ MUDr. Dubravská Zlatica, PhD., MBA
Štvrtok: MUDr. Struhárová Katarína PhD., MBA
Piatok: MUDr. Hasillová Natália/  doc. MUDr. Kolář Petr, PhD.

Sestrička:

Viera Belovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2821
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod