ZÁKAZ NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH UNB

Rozhodnutím regionálneho hygienika sú od dnes zákazané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach Univerzitnej nemocnice Bratislava. Bezpečnosť našich pacientov je pre nás na prvom mieste, preto prosíme všetkých príbuzných pacientov o rešpektovanie nariadenia.

Ďakujeme za pochopenie.