Zákaz návštev v infekčnom pavilóne v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sú zakázané návštevy v celom Infekčnom pavilóne v Nemocnici akad.L.Dérera na Kramároch až do odvolania.

Výnimka sa vzťahuje iba na Oddelenie dlhodobo chorých, kde sú v obmedzenom režime povolené návštevy pacientov hospitalizovaných za dodržania sprísneného hygienicko-epidemiologického režimu:

- Návštevy konkrétneho pacienta musí na žiadosť pacienta/príbuzného odsúhlasiť primárka ODCH doc. MUDr. Š. Moricová alebo iný ňou poverený lekár.

- Po ohlásení z vrátnice si návštevu príde osobne vyzdvihnúť personál ODCH.

- Návšteva je povinná dodržiavať pokyny ošetrujúceho personálu vrátane dodržania vymedzeného času pre konkrétnu návštevu.

- Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sú povolené súbežne maximálne dve iné osoby mimo hospitalizovaných pacientov.

- Optimálne je, aby sa návštevník nezdržal v izbe dlhšie ako 15 minút (vo vzťahu k definícii úzkeho kontaktu); predĺženie povoleného trvania návštevy podľa individuálnych potrieb pacienta zváži vedenie oddelenia. Rovnako frekvenciu a striedanie návštev, s osobitným zreteľom na nepriaznivú prognózu pacienta, prípadne návštevu rodiny v terminálnom stave alebo poskytnutie duchovej služby.