Zrýchlený vstup pacientov do polikliniky v Ružinove

Pacienti, ktorí na vyšetrenie v Poliklinike UNB v Ružinove prídu už s doma vyplneným Čestným vyhlásením pacienta, budú na vyšetrenie vpustení v zrýchlenom režime. Na vstupe budú vytvorené dva koridory, z ktorých jeden bude slúžiť pre pacientov s vyplneným čestným prehlásením a druhý bude pre pacientov, ktorí budú čestné prehlásenie vypĺňať až pri vstupe do polikliniky.

Čestné vyhlásenie pacienta