Dr. Diego Gonzalez dnes na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB zrealizoval operáciu nádoru na pľúcach jedinečnou metódou Uniportálnej VAS lobektómie

titulna foto
Obrázok ku správe: Dr. Diego Gonzalez dnes na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB zrealizoval operáciu nádoru na pľúcach jedinečnou metódou Uniportálnej VAS lobektómie
V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa dnes vykonali dve operácie metódou Uniportálnej VAS
lobektómie, ktorá bola na Slovensku prvýkrát zrealizovaná v roku 2013 na Klinike hrudníkovej
chirurgie SZU UNB pod vedením tímu prednostu doc. MUDr. Ing. Miroslava Janíka, Phd.
Inovátorom tejto metódy je Dr. Diego Gonzalez Rivas zo Španielska, ktorý dnes na pôde
Univerzitnej nemocnice Bratislava túto metódu operácie predviedol a zoperoval dvoch pacientov.
„Zavedením tejto metódy sa naše pracovisko dostalo medzi špičkové európske pracoviská, čoho
dôkazom je aj to, že naše pozvanie na konferenciu prijali významní zahraniční hostia práve z tejto
oblasti medicíny,“
povedal prednosta Kliniky MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
 
Doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD poukázal na mnoho výhod, ktoré sú s týmto druhom operácie
spojené. „ Pacient má menšie pooperačné bolesti, ľahšie sa mu dýcha a jeho imunitný systém má na
zákrok lepšiu odozvu,“
dodal prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie docent Miroslav Janík.
„Klinika hrudnej chirurgie je špecializované pracovisko a preto veľmi oceňujem aj takúto
spoluprácu na medzinárodnej úrovni, ktorá umožňuje prepojiť vedomosti, skúsenosti z praxe a aj
takto prispieť k riešeniu často veľmi komplikovaných a závažných prípadov pacientov,“
povedala
riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková.

titulna foto

721270da-2eae-4b76-802c-e2f6aa1b1c28

IMG_0920x