Urologické oddelenie

Urologické oddelenie vzniklo v roku 2005 na základe reorganizačných zmien z troch značne redukovaných pôvodných bratislavských urologických oddelení (Urol. odd. FN na Hlbokej ul., Urol. odd. NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach a Urol. odd. FN, pracovisko Antolská). Vzácnou symbiózou sa vytvoril kolektív schopný poskytovať komplexné služby v oblasti urológie (okrem transplantácie obličiek) na vysokej odbornej úrovni. Štandardnou súčasťou liečebných postupov sa tak stali radikálne i záchovné operácie na obličke, resekcie nádorov mechúra (plus metafylaxia), ale aj radikálne operácie so supravezikálnou deriváciou moču alebo ortotopnou náhradou mechúra črevom, radikálne operácie prostaty, komplexná terapia urolitiázy (ESWL, litolapaxia, ureterorenoskopia, metabolické vyšetrenie s následnou metafylaxiou), liečba obštrukcií UPJ (resekčná plastika, endopyelotómia, stentovanie) pri vrodených a získaných poruchách odtoku moču, riešenie urogynekologických a urochirurgických komplikácií onkologických ochorení v spolupráci s onkologickými pracoviskami (fistuly, obštrukcie). Úspechy sa dosiahli aj v riešení porúch urodynamiky a inkontinencie moču (závesné operácie, pásky a prolifty).
Oddelenie tiež spolupracuje s pracoviskom realizujúcim výkony asistovanej reprodukcie (MESA, TESA) ako aj s pracoviskom realizujúcim metódu brachyterapie pri liečbe karcinómu prostaty; pracovníci urol. oddelenia v Podunajských Biskupiciach stáli pri zrode zavedenia oboch týchto progresívnych postupov do praxe (ako prví v rámci SR - asistovaná reprodukcia v r. 2000, brachyterapia v r. 2007), čo prispelo k rozšíreniu terapeutických možností pri riešení problematiky sterilných manželstiev a terapie karcinómu prostaty.
Kolektív má všetky predpoklady pre ďalší odborný rast jeho pracovníkov.
Urologické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

primár: 02/6867 2053

vrchná sestra: 02/6867 3256, evinichova@pe.unb.sk

lekárske izby: 02/6867 3571, -2811, -2815

Stanovište sestry/vyšetrovňa: 02/6867 2809, -2804


 
AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť