41. endokrinologické dni

foto endokrinologia
Obrázok ku správe: 41. endokrinologické dni
  V dňoch 11. až 13. októbra sa konali XLI endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. Záštitu nad týmto kongresom tento rok prebrala aj Univerzitná nemocnica Bratislava.
Tento rok sa ho zúčastnilo takmer 400 endokrinológov zo Slovenska a Čiech.  
 
Na kongres prijal pozvanie aj generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Ing. Juraj Kovács, ktorý sa stal súčasťou čestného predsedníctva kongresu. V úvode príhovoru sa poďakoval organizátorom za pozvanie a vyzdvihol potrebu takýchto podujatí.
„Veľmi oceňujem konferencie tohto druhu, pretože v súčasnosti je mimoriadne zdôrazňovaná potreba spolupráce na medzinárodnej úrovni, jedine tak je možné  prepojiť vedomosti, skúseností z praxe, vedy a inovácií v oblasti medicíny a i takto prispieť k riešeniu častokrát veľmi komplikovaných a závažných prípadov pacientov“, povedal generálny riaditeľ UNB, Juraj Kovács.
 
Významné ocenenie Strieborný strom života, ktorý reflektuje nielen medicínsku stránku, ale aj zásluhy za rozvoj pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti získala tento rok prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. FRCP.
 
„Odborný program kongresu sme sa snažili vytvoriť tak, aby reflektoval všetky úskalia endokrinológie a každý z nás si tam našiel nielen dôležité všeobecné fakty, ktoré sú bezpochyby nevyhnutné, ale aj rôzne špecifiká na ktoré sa účastníci zameriavajú,“ povedal prezident kongresu, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, MPH, FRCP.

foto endokrinologia