Alergologicko-imunologická ambulancia V.internej kliniky LFUk a UNB, centrum pre hereditárny angioedem

suterén monobloku č.d. 14

Lekári:

MUDr.Katarína Hrubišková
centrum pre hereditárny angioedem

Sestrička:

Jana Glesková, Katarína Krahulcová

Tel.č:

02/482234180
odbery 7.00-9.00
obed 12.30-13.00