Detská neurologická ambulancia

Poliklinika prízemie č. dverí 1

Lekári:

MUDr. Jana Hroncová

Sestrička:

Tel.č:

02/68672514