Dokumenty, ktoré budete potrebovať pred očkovaním

Pred očkovaním je potrebné vypísať a podpísať nasledovné tlačivá, ktoré dostanete na mieste registrácie pred očkovaním alebo ak je to vo vašich možnostiach môžete si ich vytlačiť a pripraviť  ešte pred samotnou registráciou, čo môže výrazne skrátiť čas čakania na registrácii.


Dokumenty na stiahnutie: 
 

Poučenie a písomný informovaný súhlas 

editovateľné pre MS Word     /    pre tlač PDF )

Dotaznik Comirnaty

pre tlač PDF )

Čestné prehlásenie o zamestnávateľovi

editovateľné pre MS Word    /     pre tlač PDF )

 

Ďalšie informácie o očkovaní vakcínou proti COVID-19 nájdete TU !