Informácie o očkovaní vakcínou proti COVID -19

Univerzitná nemocnica Bratislava pozastavuje prihlasovanie do zoznamu náhradníkov na očkovanie

Od dnešného dňa (15.3.2021) už nie je možné prihlásiť sa do zoznamu náhradníkov v Univerzitnej nemocnici Bratislava na očkovanie. Aktuálne sú kapacity vyhradené pre náhradníkov na pracoviskách vakcinačného centra Univerzitnej nemocnice Bratislava naplnené. K dnešnému dňu je prihlásených 21 995 náhradníkov. Denne nám zvýši max.5 dávok vakcíny a preto dokážeme zaočkovať max. 5 náhradníkov zo zoznamu. Prosíme náhradníkov, ktorí spĺňajú vekovú kategóriu pre aktuálne prihlasovanie sa cez online formulár na stránke korona.gov.sk, aby sa na očkovanie prihlásili cez tento formulár.

 Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Bratislava (Nemocnica Ružinov, Nemocnica akad. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a Nemocnica Staré Mesto) primárne očkuje osoby, ktoré sú prihlásené cez online formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.
Cez centrálny objednávkový systém sa môžu prihlásiť nasledovné skupiny:


- Zdravotnícky pracovník
- Študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom
- Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici
- Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
- Terénny sociálny pracovník
- Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
- Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
- Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou
- Osoba 85+
- Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 

Vo Vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Bratislava (Nemocnica Ružinov, Nemocnica akad. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a Nemocnica Staré Mesto), sú očkovaní  aj náhradníci, teda osoby ktoré sa prihlásili cez  http://ockovanie.unb.sk 
Tieto osoby musia mať dosiahnutý vek  najmenej 65 rokov alebo im musí byť diagnostikované závažné ochorenie, ktoré  významným spôsobom zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. a zároveň musia mať dosiahnutý vek min. 56 rokov Do tejto skupiny patria nasledovní pacienti:


- Onkologický v štádiu liečby ochorenia
- S aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
- S transplantáciou solídnych orgánov,
- S transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
- S chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
- V minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
- So stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
- S chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
- Po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
- So závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
- S diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
- S HIV v štádiu AIDS/late presenter
- S chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
- S extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35
- So závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
- S cirhózou pečene
- So závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
- So závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
- So závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné
- S mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
- So závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
- So závažnými poruchami hemokoagulácie
- So závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza)

 

Univerzitná nemocnica Bratislava navyše zriadila výjazdové vakcinačné tímy, ktoré očkujú seniorov v Domovoch sociálnych služieb a tiež ich zamestnancov.
 

Kde sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava očkuje a čo budete pred očkovaním potrebovať 


V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa nachádzajú 4 pracoviská vakcinačného centra. Všetky pracoviská sú vybavené bezbariérovým vstupom pre imobilné osoby. V prípade potreby, napríklad ak je osoba, prichádzajúca na očkovanie imobilná je povolená jedna sprievodná osoba. 


Očkujeme iba osoby, ktoré sú prihlásené cez online formulár alebo pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava a spĺňajú kritéria, ktoré určuje 10. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 https://www.unb.sk/informacie-o-ockovani-vakcinou-proti-covid-19/

Seniori nad 85 rokov sa môžu na očkovanie prihlásiť aj telefonicky


Zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19 je už možné aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call centrum rezortu zdravotníctva. Po zavolaní si môže volajúci vybrať zo štyroch možností. Okrem registrácie na očkovanie môžu ľudia získať informácie k aktuálnym opatreniam, ale aj  zmeniť termín testovania a očkovania.


Najmä starší ľudia často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto rozšírilo možnosti COVID-19 infolinky. Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Zavolať na tieto čísla môžete aj pri zmene termínu očkovania, ale aj testovania, v rámci odberných miest v pôsobnosti rezortu.

Odporúčame však na registráciu na očkovanie využívať prioritne registračný formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Ten môžu vyplniť aj príbuzní. Pri registrácii môžu zadať svoj e-mailový a telefonický kontakt (mobilné číslo).  Kapacity infolinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí nemajú inú možnosť prihlásenia sa.

 


 

Pracoviská vakcinačného centra Univerzitnej nemocnice Bratislava:


Nemocnica Ružinov – poliklinická časť , Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Dopravné spojenie – MHD:
Električky č. 9 - zastávka Nemocnica Ružinov
Autobusy č. 50, 75 - zastávka Nemocnica Ružinov

 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, hlavný vchod do budovy nemocnice, Antolská 11 , 85107  Bratislava, Petržalka

Dopravné spojenie – MHD:
Autobusy č. 59, 99 - zastávka Nemocnica Antolská
Autobusy č. 98, 92, 99, 59, 93, 94 - zastávka Ľubovnianska

 

Nemocnica akad. L. Dérera , poliklinická časť, Limbová 5, 83305  Bratislava, Kramáre

Dopravné spojenie - MHD
Autobus č. 32 - zastávka Nemocnica Kramáre
Trolejbusy č. 204, 211, 212 - zastávka Nemocnica Kramáre

 

Nemocnica Staré Mesto,  pavilón K, (vchod od Blumentálu),  Mickiewiczova 13, 81369  Bratislava

Dopravné spojenie - MHD:
Električky č. 3, 4, 7, 9 - zastávka Americké nám.
Trolejbusy č. 207, 208 - zastávka Mickiewiczova
 
Pred očkovaním je potrebné vypísať a podpísať nasledovné tlačivá, ktoré dostanete na mieste registrácie pred očkovaním alebo ak je to vo vašich možnostiach môžete si ich vytlačiť a pripraviť  ešte pred samotnou registráciou, čo môže výrazne skrátiť čas čakania na registrácii.Dokumenty na stiahnutie: 

Dokumenty je potrebné vyplniť v dvoch kópiách.

Poučenie a písomný informovaný súhlas 

editovateľné pre MS Word     /    pre tlač PDF )

Dotazník

pre tlač PDF )

Čestné prehlásenie o zamestnávateľovi

editovateľné pre MS Word    /     pre tlač PDF )
 

Informácia pre očkovaného po podaní vakcíny

( PDF súbor na stiahnutie)
 


Máte obavy z očkovania? Neviete, čo vás čaká? Neviete, ktorý zdroj informácií je správny?


Mnohé obavy vyvolávajú falošné správy, preto je dôležité poznať všetky detaily potreby očkovania.  Ak chcete vedieť všetky dôležité informácie, prečítajte si najsledujúci materiál. 

Čo môžete očakávať po Vašom očkovaní proti COVID- 19 (PDF)