II. chirurgická klinika LFUK a UNB

Klinika  má 26 lôžok (na bežnom oddelení – jedna strana ) a 4 lôžka na jednotke  intenzívnej starostlivosti (JIS). Ročne priemerne hospitalizujeme 1 500 pacientov a robíme približne  1 200 operácií. Ambulantne ošetríme za rok približne 5 500 pacientov. Priemerný čas čakania na operáciu je 1 až 2 týždne, resp. podľa  priania pacienta.

Na II. Chirurgickej klinike je možnosť výberu operatéra podľa pravidiel určených UNB (viď Platené služby).

            Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou chirurgických pacientov – nižšie. Liečime pacientov s chronickými a komplikovanými ranami využitím systému VAC (vacuum assisted closure).

Sme jedným z popredných slovenských pracovísk využívajúcich tento systém. Ako koncové pracovisku poskytujeme liečbu komplikovaných chirurgických pacientov z celej SR, vrátane pacientov s recidivujúcimi malígnymi nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu.

II. Chirurgická klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a aj výučba SZŠ. Poskytuje pregraduálnu výučbu študentov LFUK (v slovenskom  i anglickom jazyku), ale sa podieľa aj na postgraduálnej výchove a výučbe lekárov v príprave na atestáciu z chirurgie. V rámci predatestačnej prípravy cirkulujú na našom pracovisku lekári v príprave na atestáciu z iných, nechirurgických medicínskych odborov. Na klinike absolvujú študenti LFUK  skúšky (ústne, písomné - testy)  a študenti SZŠ absolvujú maturitnú skúšku z odboru chirurgia.

 

 

Činnosť kliniky

  1. diagnosticko – preventívna (vrátane endorektálnej ultrasonografie – ERUS)
  2. pedagogická,
  3. vedecko – výskumná,
  4. prednášková a publikačná činnosť na domácich a zahraničných odborných podujatiach, resp. v domácich a zahraničných odborných periodikách.

 

Operačné výkony

 

- chirurgia štítnej žľazy a prištítnych telieskok, chirurgia prsníka (benígnych a malígnych ochorení),

 

- antirefluxné operácie (operácie pri gastro.- ezofageálnom refluxu) a operácie hiátových hernií – napr. fundoplikácia podľa Nissen-Rosettiho (klasicky aj laparoskopicky),

 

- chirurgia žalúdka pre benígne a malígne ochorenia,

 

- operácie tenkého a hrubého čreva (pre benígne a malígne ochorenia, zápalové ochorenia ako sú napr. m. Crohn, ulcerózna kolitída, recidivujúca divertikulitída hrubého čreva a jej komplikácie), operácie appendixu pre akútnu a chonickú appendicitídu – klasicky aj laparoskopicky,

 

- chirurgia konečníka pre benígne ochorenia (fistuly, fisúry, hemoroidy – operácia podľa Milligana – Morgana, ale aj Longova – staplerova metóda),

 

- chirurgia konečníka pre malígne ochorenia (nádory konečníka) – klasicky aj laparoskopicky,

 

- kompletné spektrum operácií pre rakovinu gastrointestálneho traktu klasicky aj laparoskopicky,

 

-  chirurgia sleziny – klasické aj laparoskopické operácie pre hemotalogické ochorenia,

 

- chirurgia pečene – resekcie, laparoskopická histologizácia,

 

- chirurgia žlčníka a žlčových ciest – klasická aj laparoskopická cholecystektómia, revízie žlčových ciest, spojkové operácie, operácie pre iatrogénne lézie žlčových ciest,

 

- chirurgia pankreasu pre benígne a malígne ochorenia (vrátane duodenopankreatektómie),

 

- chirurgia brušnej steny – operácie prietrží (hernií) klasicky aj laparoskopicky,

 

- operácie varixov (kŕčových žíl) dolných končatín,

 

- využitie podtlakovej terapie (VAC) pri komplikáciách brušných operácií,

 

- extirpácie benígnych a malígnych ochorení kože a podkožia (napr. znamienok, ale aj malígneho melanómu),

 

- operácie pre komplikácie črevných vývodov – stómií – ileostómií, kolostómií a ureteroileostómií (v kooperácii s urológmi).

II. chirurgická klinika LFUK a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava 851 07

 

Sekretariát kliniky :

Pracovník pre zdravotnú dokumentáciu a referent LF UK : Mgr. Bibiána Žilinská

Tel. č.: sekretariát kliniky : 02/6867 2749

e-mail: sekretariát kliniky: zilinska@pe.unb.sk

 

Prednosta : Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. , tel. č.: 02/6867 2040, e-mail: prochotsky@pe.unb.sk

Primár: MUDr. Pavol Sýkora, MPH., tel. č. : 02/6867 2317

Vedúca sestra: Mgr. Diana Schickhoferová, tel. č.: 02/6867 3225

 

 

Tel. č.: Oddelenie muži: 02/6867 3319, 02/ 6867 3320

Tel. č.: Oddelenie ženy: 02/6867 3316, 02/6867 3317 – uzavreté oddelenie

Tel. č.: Chirurgická ambulancia: 02/6867 2557

 AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti:

Chirurgická ambulancia 

Ambulancia úrazovej chirurgie
späť