Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB sa zaradila medzi špičkové európske pracoviská

Titulna fot1o
Obrázok ku správe: Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB sa zaradila medzi špičkové európske pracoviská
Na slávnostnom ceremoniáli v Dubline bol významnou európskou spoločnosťou, ktorá zastrešuje hrudníkové pracoviská v Európe (European society of thoracic surgeons) jedinečnému pracovisku UNB Klinike hrudníkovej chirurgie odovzdaný inštitucionálny certifikát kvality. Pracovisko UNB sa tak začlenilo medzi 10 pracovísk, ktoré splnili prísne kritéria a zaradili sa tak medzi špičky Európy v odbore hrudníkovej chirurgie.

 „Pre naše pracovisko je to obrovská česť a predovšetkým ocenenie snaženia, ktoré sme vynakladali dva roky. Získať tento certifikát je náročný proces, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko atribútov, ktoré musia byť splnené a európskou spoločnosťou akceptované. Ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí veľmi svedomito pracovali na tom, aby sa aj naša klinika zaradila k špičkovým pracoviskám, ktoré sú vysoko cenené aj európskou odbornou spoločnosťou,“ povedal prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Miroslav Janík.

Získanie tohto certifikátu je veľkým prínosom predovšetkým pre pacientov, ktorým je na pracovisku hrudníkovej chirurgie v Nemocnici Ružinov (UNB) poskytovaná zdravotná starostlivosť na najmodernejšej úrovni a aj získaním tohto certifikátu sa skvalitnila liečba pre pacientov. Akreditácia je vydaná na tri roky. Získanie certifikátu pracovisko hrudníkovej chirurgie zároveň oprávňuje zúčastniť sa celoeurópskych vedeckých projektov.

 „Veľmi ma teší, že toto naše jedinečné pracovisko prešlo náročným procesom a získalo osvedčenie, ktoré je známkou kvality a tiež istotou, že našim pacientom budú ponúknuté najnovšie metódy liečby s adekvátnymi výsledkami,“ dodala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Dublin (21)