Nový prednosta Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

IMG_9600
Obrázok ku správe: Nový prednosta Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

Riaditeľ UNB Alexander Mayer, spolu s dekanom LF UK Jurajom Payerom a námestníkom pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto Vladimírom Kostkom, vymenovali nového prednostu Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, doc. RNDr. Ľuboša Danišoviča, PhD. Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB považujem za naše unikátne pracovisko, ktoré má svoje nezastupiteľné miesto v diagnostike vybraných ochorení pre pacientov z celého Slovenska. Teším sa na spoluprácu s novým prednostom Ľubošom Danišovičom a veľmi rád podporím jeho víziu, ktorá pomôže k napredovaniu modernizácie diagnostických metód a zlepší aj celkové fungovanie pracoviska. Chcel by som poďakovať bývalému prednostovi, doc. MUDr. Danielovi Böhmerovi, PhD., za jeho dlhoročné pôsobenie v pozícii prednostu a oceniť jeho rozhodnutie, aj naďalej pôsobiť na pracovisku a byť nápomocný v rámci celého tímu,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.