Oddelenie Centrálnych operačných sál

Oddelenie Centrálnych operačných sál (COS) je organizačne samostatným liečebno-diagnostickým oddelením so štatútom uzatvoreného oddelenia s nepretržitou prevádzkou . Prvoradým cieľom je zabezpečiť plynulý priebeh operačných a diagnostických výkonov za prísneho dodržiavania a monitorovania aseptických podmienok.
Hlavnou úlohou je personálne obsadiť a materiálno-technicky zabezpečiť požadované liečebné a invazívno-diagnostické výkony na najvyššej profesionálnej úrovni v súlade s kladenými požiadavkami jednotlivých oddelení nemocnice.
Činnosť tohto oddelenia je organizovaná, riadená a personálne obsadená so zreteľom poskytnutia bezpečnej, účelnej a maximálne efektívnej operačnej a perioperačnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta v koordinácii s ostatnými príslušnými úsekmi nemocnice.
Odd. COS musí poskytovať absolútne bezpečné prostredie pre všetkých vstupujúcich na toto oddelenie, teda pre zamestnancov ako i pre pacientov.
Na dvoch poschodiach budovy nemocnice je v prevádzke celkovo 12 operačných sál pre obory chirurgia, traumatológia, ortopédia, očné lekárstvo, cievna chirurgia, ORL a urológia, pričom jedna operačná sála slúži ako zálohová pre prípad urgentného výkonu a je k dispozícii okamžite.
Prevádzku odd. COS zabezpečujú kmeňoví zamestnanci: operačné sestry, sanitári a pomocný personál – spolu vyše 60 ľudí. 
Ročne sa na 12 operačných sálach odd. COS vykoná v priemere do 13 tisíc operácií. 
Oddelenie Centrálnych operačných sál
Nemocnica sv. C a M
Antolská 11
Bratislava
851 07 

primár: 02/6867 2054 , torok(zavináč)pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/6867 23 12, obertova(zavináč)pe.unb.sk
späť