Oddelenie cievnej chirurgie

Na Oddelení cievnej chirurgie sa vykonáva komplexné spektrum cievne chirurgických výkonov - rekonštrukčné operácie tepnového systému dolných končatín pri poruchách prekrvenia končatín, operácie krčných tepien u pacientov po mozgových príhodách, operácie pre aneuryzmy (vydutiny) tepien brušnej aorty ako aj iných lokalít, urgentné operácie pri náhlych príhodách – trombózach a embóliách do končatinových tepien. Rovnako vykonávame našívanie arterio-venóznych fistúl u pacientov v dialyzačnom programe a v neposlednom rade operácie kŕčových žíl – varixov dolných končatín. Výborné výsledky dosahujeme pri liečbe defektov dolných končatín pomocou vacuum sealing terapie. V rámci UNB využívame aj angiografický prístroj na realizáciu endovaskulárnych tepnových výkonov (neodborne tzv. „balónkovanie“).
V rámci pracoviska pôsobia dve ambulancie v dennej prevádzke a lôžkové oddelenie s kapacitou 22 postelí, využívame vlastnú operačnú sálu v rámci Oddelenia Centrálnych operačných sál. K oddeleniu patria aj dve monitorované lôžka na oddelení JIS, v prípade závažných operačných výkonov spolupracujeme s oddelením ARO.
Počas kalendárneho roka zoperujeme cca 700 pacientov pre vyššie uvedené diagnózy.
Oddelenie je v prevádzke od roku 1997.
Oddelenie cievnej chirurgie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

02/6867 3312
02/6867 3311
primár: roman.slysko@pe.unb.sk
vedúca sestra: drskova@pe.unb.skAMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti:

Angiochirurgická ambulancia I.

Angiochirurgická ambulancia II.
späť