Angiochirurgická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 28

Lekári:

MUDr. Róbert Lámala, MUDr. Roman Slyško, PhD. MUDr. Róbert Takács, MUDr. Lýdia Schillerová, MUDr. Zsolt Zsemlyc, MUDr. Katarína Čepcová

Sestrička:

Mária Havrilová

Tel.č:

02/ 68 67 2520
7.00 - 8.30 prijímanie objednaných pacientov 
Objednávanie telefonicky ideálne v čase od 13:00-15:00