Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú mať možnosť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu

eurovolby-volby-do-europskeho-parlamentu
Obrázok ku správe: Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú mať možnosť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu
Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú môcť v sobotu 25.5.2019 hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. V tento deň bude pacientom umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť, pacienti musia  informovať personál oddelenia/kliniky, ktorý má  kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich o tomto upovedomiť. Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si môžu občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, alebo trvalý pobyt na území okrsku.