Umenie v nemocnici

IMG_1432
Obrázok ku správe: Umenie v nemocnici
Diela študentov zútulňujú nemocnicu
Atmosféru viacerých oddelní a kliník našej nemocnice už niekoľko dní príjemne dotvárajú umelecké fotografie a moderné olejomaľby. Sú to študentské práce poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá nám ich pred časom ponúkla. Vyberali sme ich s citom, tak, aby čo najviac ladili s prosredím. Pozornosť pútajú najmä maľby, ktoré vznikli pod vedením akademického maliara doc. Stanislava Harangozóa. Napríklad dve z nich si našli svoje stále miesto na chodbe oddelenia klinickej onkológie Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky (viď foto).  

Pedagogickej fakulte UK za tento dar ĎAKUJEME.