UNB dostala ďalších 18 pľúcnych ventilatorov

phillip02
Obrázok ku správe: UNB dostala ďalších 18 pľúcnych ventilatorov

Univerzitná nemocnica Bratislava veľmi oceňuje pomoc a podporu, ktorú dostáva. Na jednej strane spoločne bojujeme s vírusom, na ktorý nebol na svete pripravený nikto a na strane druhej sa ukazuje, akí vieme byť súdržní a ako si vieme pomáhať. Ďalším dôkazom takejto spolupráce je dar od spoločnosti Philip Morris Slovakia. Vďaka ich daru bude mať špeciálne vytvorené pracovisko v Ružinove, kde sú hospitalizovaní COVID-19 pozitívni pacienti, ďalších 18 pľúcnych ventilátorov v hodnote 300.000 EUR.
„Čas, ktorý máme na prípravu, je pre nás neuveriteľne cenný. Už teraz vieme za našu nemocnicu povedať, že sme enormne zvýšili kapacitu prístrojového vybavenia pre pacientov, ktorí to budú potrebovať. Veľmi si túto pomoc vážime a úprimne za celú nemocnicu ďakujem,“ povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková.
Lekári a celý zdravotnícky personál Univerzitnej nemocnice Bratislava vynakladá maximálne úsilie na záchranu pacientov s potvrdeným COVID-19. Niekedy však ľudský faktor nestačí a pri záchrane týchto pacientov je potrebné kvalitné prístrojové vybavenie, ktoré ide ruka v ruke s odbornými znalosťami a osobným prístupom lekárov a celých tímov odborníkov. V tejto mimoriadnej situácii je týchto prístrojov nedostatok a aj vzhľadom k prognózam, ktoré hovoria o tom, že počet chorých sa bude v najbližšej dobe ešte stupňovať, je pre UNB veľmi dôležité mať ich dostatočný počet. Cena ľudského života má nevyčísliteľnú hodnotu, čo si spoločnosť v tejto chvíli uvedomuje ešte viac. Preto si veľmi vážime, že spoločnosť Philip Morris Slovakia cíti zodpovednosť a predovšetkým má ambíciu pomáhať.
„Nachádzame sa v náročnom období, ktoré kladie extrémne vysoké nároky na mnohých ľudí v prvej línii, ktorí chodia do práce a stále neúnavne zabezpečujú dennodenný život tej väčšiny obyvateľov, ktorá ostáva doma. Mimoriadne ťažkú úlohu má zdravotnícky personál v nemocniciach pri záchrane životov. Veríme, že technické zabezpečenie nemocníc a zdravotníckych zariadení zohráva kľúčovú úlohu. Philip Morris Slovakia iniciovala projekt dodávky 18 pľúcnych ventilátorov pre pneumologické oddelenie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde je pravdepodobné, že budú hľadať pomoc mnohí nakazení pacienti. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo pomôcť a zlepšiť tým šance pacientov na prekonanie ich ochorenia,“ povedal Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia.

phillip02

phillip04

phillip01


phillip03