Univerzitná nemocnica Bratislava v spolupráci s regionálnou Komorou sestier a pôrodných asistentiek dnes organizovali Odborný seminár určený sestrám a pôrodným asistentkám

BRATISLAVA 22 septembra - (Univerzitná nemocnica Bratislava) Univerzitná nemocnica Bratislava v spolupráci s regionálnou Komorou sestier a pôrodných asistentiek dnes organizovali odborný seminár určený sestrám a pôrodným asistentkám.
Odborný seminár  bol zameraný na vzdelávanie v oblasti právneho povedomia sestier a nových trendov v ošetrovateľstve v rámci ktorých si mohli účastníci vypočuť niekoľko odborných tém.
V úvode privítal účastníkov generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Juraj Kovács, ktorý ocenil prácu sestier, rovnako tak aj prácu celého zdravotného personálu v rámci UNB. „Náročnosť tohto povolania si častokrát vyžaduje podanie nadľudského výkonu a preto by som chcel poďakovať všetkým za ich každodennú, obetavú prácu a pozitívny prístup k pacientom,“ povedal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.
Medzi pozvanými hosťami bola aj štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská a niekoľko významných osobností z lekárskeho prostredia.
Na odborný seminár sa prihlásilo viac, ako 300 sestier a pôrodných asistentiek. Aj tento vysoký počet vníma vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava, ako pozitívny signál toho, že vzdelávacie aktivity majú význam a sú medzi zamestnancami Univerzitnej nemocnice Bratislava žiadané. „Podporíme každú takúto zmysluplnú aktivitu, ktorá dokáže rozšíriť praktické a teoretické poznatky našich zdravotníkov,“ dodal na záver generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.


IMG_0900-01


IMG_0989-01

IMG_0963-01