Zábery z Kliniky infektológie a geografickej medicíny v nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch.

KIGM_12092020_0001
Obrázok ku správe: Zábery z Kliniky infektológie a geografickej medicíny v nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch.