Zmodernizovaná poslucháreň v Nemocnici akad. L. Dérera

poslucharen
Obrázok ku správe: Zmodernizovaná poslucháreň v Nemocnici akad. L. Dérera

V Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch boli zmodernizované priestory posluchárne, ktoré sú využívané aj počas väčších konferencií alebo seminárov. Priestory posluchárne, ktoré boli v pôvodnom stave, dostali novú modernejšiu podobu a predovšetkým technické zázemie, ktoré umožňuje audiovizuálny prenos z operačných sál na projekciu umiestnenú v posluchárni. Nové technologické zázemie predstavuje inovatívny spôsob výučby študentov, ktorí si takto môžu pozrieť akýkoľvek operačný výkon v reálnom čase prostredníctvom laserovej projekcie priamo na premietacej ploche.