11,5 mil. EUR pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

1311
Obrázok ku správe: 11,5 mil. EUR pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

Vláda SR pre UNB schválila 11,5 mil. EUR, ktoré pôjdu na rekonštrukciu vonkajších častí budov ako sú strechy, fasáda a okná. Vzhľadom k tomu, že všetky stavby alebo rekonštrukcie, ktoré chceme realizovať práve z týchto peňazí musia byť skolaudované do konca roka 2025, vybrali sme také budovy na ktoré už máme pripravené projekty z minulosti a teda je pri nich väčšia pravdepodobnosť, že ich stihneme dokončiť v tomto termíne. Z plánu obnovy zmodernizujeme tri budovy na Kramároch. Polikliniku, Geriatrický pavilón a tiež Infekčný pavilón.

„Máme obrovskú radosť, že takto v závere roka sa nám podarilo získať tieto mimoriadne prostriedky v celkovej sume 11,5 mil. EUR z ktorých môžeme rekonštruovať niektoré naše budovy, ktorých stav si opravu vyžaduje už niekoľko rokov. Práve z časového hľadiska sme sa zamerali na tie rekonštrukcie, ktoré už majú pripravenú projektovú dokumentáciu a s rekonštrukčnými prácami môžeme začať takmer okamžite. Mojou snahou je však i naďalej obnova a modernizácia všetkých našich budov a verím, že sa nám podarí získať ďalšie prostriedky na realizáciu nových projektov,” povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.