Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

suterén, pavilón CH, č. dv. 10, 11, 59, 60

Lekári:

Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, MUDr. Stela Hlinšťáková, PhD.,

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 307, - 673
02/572 90 503 (objednávanie pacientov, informácie o výsledkoch histologických vyšetrení denne po 13:00 hod.)
Pre endoskopické výkony sú akceptovaní pacienti z pracovísk nemocnice, tiež pacienti z celého Bratislavského kraja.