Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých pozostáva z jednej ošetrovacej jednotky. Počet lôžok je 20 v 10 izbách, z toho sú 2- jednoposteľové, 6- dvojposteľových a 2- trojposteľové. Všetky izby majú k dispozícii sociálne zariadenie.
Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje komplexnú starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom , ktorých stav si nevyžaduje náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale ktorým je potrebné zabezpečiť kvalifikovanú ústavnú starostlivosť. Vplyvom ďalšej liečby možno u týchto pacientov dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Oddelenie dlhodobo chorých slúži na liečbu pacientov, ktorí trpia chronickými formami ochorenia kardiovaskulárneho, nervového systému alebo pohybovej sústavy. Patria sem aj pacienti s onkologickou diagnózou alebo po ukončení onkologickej liečby a pri zhoršení zdravotného stavu.
Oddelenie dlhodobo chorých je umiestnené v účelových priestoroch pre lôžkovú ošetrovaciu jednotku +1B poschodia pavilónu Kliniky infektológie a geografickej medicíny napojené na vnútroareálové inžinierske siete Nemocnice akad. L. Dérera. Vertikálne pripojenie v pavilóne je schodiskom z vrátnice a výťahom vyčleneným pre ODCH a Kliniku pracovného lekárstva.
Oddelenie dlhodobo chorých
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

primár: 02/ 59542250, stefania.moricova@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/59542877, anna.mihockova@kr.unb.sk
lekárka izba: 02/59542879
oddelenie: 02/59542878
fax: 02/59542958
 
 
späť