Geriatrická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie budova infekčného pavilónu

Lekári:

prim. Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH.

Sestrička:

Eva Juríková

Tel.č:

02/ 59 54 2832