Gastroenterologické centrum

V Gastroenterologickom centre poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia. V centre pracujú kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami, s atestáciou v odbore gastroenterológia, MUDr. Albertová Martinovičová Monika, MUDr. Polakovičová Veronika PhD., MUDr. Zamborský Tomáš, v tesnej spolupráci s kvalifikovanými sestrami, taktiež s dlhoročnými skúsenosťami, Mgr. Haceková Magdaléna  a Mgr. Stachová Dušana. Naše pracovisko je vybavené modernou recepciou, kde Vás privíta naša usmievavá a trpezlivá recepčná Dominika Čambálová.

Gastroenterologické centrum v Nemocnici akad. L. Dérerea bolo vytvorené ako  preventívne centrum predovšetkým zamerané na zvýšenie záchytu onkologických ochorení, nakoľko Slovensko je s počtom  najmä kolorektálneho karcinómu na prvých miestach v európskom rebríčku a je na čase toto prvenstvo zmeniť a  znížiť výskyt onkologických ochorení tráviaceho traktu. Pacientom poskytujeme komplexné endoskopické vyšetrenia - ezofagogastroduodenoskopiu, kolonoskopiu. Pre tieto vyšetrenia disponuje naše pracovisko najmodernejším  prístrojovým vybavením s prístrojmi v HD kvalite obrazu.

Ezofagogastroduodenoskopia je vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu zahrňujúca vyšetrenie pažeráka, žalúdka, dvanástorníka. Kolonoskopia je vyšetrenie dolnej časti tráviaceho traktu vrátane konečníka, hrubého čreva a intubácie terminálnej časti tenkého čreva tzv. terminálneho ilea.

Toto pracovisko sa zameriava na čo najväčší záchyt onkologických ochorení,  akými sú  karcinóm pažeráka, žalúdka, neuroendokrinných nádorov  na žalúdku alebo duodene. Záchytu najmä kolorektálneho karcinómu a v neposlednom rade prekanceróz akými sú polypózne útvary či už v hornom alebo dolnom tráviacom trakte.

Gastrocentrum v Univerzitnej nemocnici Bratislava splnilo podmienky do zaradenia pracoviska  gastrointesinálnej endoskopie do programu skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Diagnostika mnohokrát nemusí zachytiť len onkologické ochorenia ale i iné, napríklad zápalové. Takými sú refluxná choroba pažeráka, zápaly žalúdka, duodena vrátane  infekcie Helikobakterom pylori a zápaly hrubého ako i tenkého čreva (postantibiotické zápalové ochorenia, ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba). V neposlednom rade i záchyt malabsorbciií, k najčastejšie diagnostikovaným patrí celiakia.

Diagnostika takýchto ochorení by nebola možná bez dostatočnej inštrumentálnej výbavy, ktorou naše pracovisko disponuje (endoskopické kliešte, endoskopické slučky, endoloopy, hemoklipy, extraktory, ...).

Na pracovisku nerealizujeme len diagnostické vyšetrenia, ale podľa nálezov aj invazívnejšie zákroky, akými sú EP- endoskopická polypektómia - odstránenie polypu endoskopickou slučkou, EMR -endoskopická submukózna resekcia- odstránenie tzv. prisadlých polypov. Endoskopické vyšetrenia môžu pacienti podstúpiť bez premedikácie, s premedikáciou alebo v celkovej anestéze. Kompletné poučenie a informácie sú pacientovi poskytnuté pri objednávaní, preto je najlepšie, aby pacienti prišli pre poučenia osobne.

Na našom pracovisku preferujeme personalizovaný prístup k pacientovi. Pacienti sú riešení komplexne. Od poučenia pred vyšetreniami, cez zákrok, diagnostiku, zhodnotenie aj doriešenie nálezu. Takýto prístup je možný len vďaka úzkej spolupráci s chirurgickou a rádiologickou klinikou onkológom, s Gastroenterologickou klinikou SZU a UNB a aj s novovzniknutým Centrom funkčných ochorení tráviaceho traktu v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, prípadne  s kolegami z gastroenterologického pracoviska v Národnom onkologickom ústave.

Nepreberáme pacientov do dispenzarizácie, ktorí boli zdiagnostikovaní na inom pracovisku alebo boli už inde komplexne prešetrení. Nové vyšetrenia sa realizujú len ak došlo k nezrovnalostiam v niektorých nálezoch alebo na vyžiadanie špecialistu.

Pacienti sa u nás môžu objednávať najlepšie osobne na recepcii alebo po telefonickom dohovore eventuálne na mailovej adrese. Pri objednávaní je nutné priložiť výmenný lístok od všeobecného lekára alebo žiadanku od lekára- špecialistu.

 

 

Telefónne číslo:

02/ 59 54 2140
Objednávanie pacientov denne od 12.00 do 14.00

Email:
gastrocentrum@kr.unb.sk
 
Ordinačné hodiny:


Pondelok:

7.00 - 14.00 MUDr. Zamborský
Utorok:
7.00 - 14.00  MUDr. Albertová Martinovičová
Streda:
7.00 - 14.00 MUr. Polakovičová
Štvrtok:
7.00 - 14.00 MUDr. Albertová Martinovičová
Piatok:
7.00 - 14.00 MUDr. Albertová Martinovičová, MUDr. Polakovičová
späť