Angiochirurgická ambulancia II.

Poliklinika, prízemie, č.dverí 27

Lekári:

MUDr. Lýdia Schillerová, MUDr. Katarína Čepcová, MUDr. Šimon Smoter

Sestrička:

Jarmila Kvasková

Tel.č:

02 / 6867 2619
07:30 - 08:30 - odber materiálu, príjem pacientov
08:30 - 13:00  - ambulancia
13:00 - 13:30 - prestávka na obed
14:00 - 14:30 - upratovanie, spracovanie dokumentácie