Svetový deň hygieny rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava

20240503_085344
Obrázok ku správe: Svetový deň hygieny rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Dňa 5.mája 2024 sa v Slovenskej republike uskutoční 16. ročník kampane "Save Lives: Clean Your Hands" ("Čisti svoje ruky - zachrániš životy"), ktorá je súčasťou programu WHO "First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer care".

Mottom tohtoročnej kampane je slogan:

„Prečo je zdieľanie vedomostí o hygiene rúk stále také dôležité? Pretože pomáha zastaviť šírenie škodlivých mikróbov v zdravotníctve.“ Jedná sa o medzinárodnú iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je celosvetové propagovanie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Ruky sú hlavným nástrojom práce všetkých zdravotníkov z radov klinických pracovísk, ale aj z radov nezdravotníckeho personálu. Zdravotníckym pracovníkom, pacientom i návštevám sa pri zriadenom informačno – propagačnom pulte kampane venovali pracovníci Oddelenia nemocničnej hygieny, epidemiológie UNB v Nemocnici akad. L. Dérera. Návštevníci nemocnice si mohli verifikovať správnosť svojich postupov pri hygiene rúk pod ÚV – lampou, otestovať si vedomosti v tejto oblasti v anonymnom dotazníku, či na mieste konzultovať s odborníkmi otázky súvisiace s touto dôležitou súčasťou správneho hygienicko – epidemiologického režimu. Cieľom kampane UNB ku Svetovému dňu hygieny rúk je prispieť propagáciou hygieny rúk k bezpečnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a predchádzať vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz v našom zdravotníckom zariadení. „Univerzitná nemocnica Bratislava dlhodobo venuje pozornosť multimodálnej stratégii na presadzovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov. Aj takáto forma kampane nám pomáha zvýšiť povedomie o hygienických návykoch a eliminovať nebezpečenstvo šírenia nákazy,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Alexander Mayer.