Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorých diagnózy sú známe a ich zdravotný stav vyžaduje ešte ďalšiu liečbu a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť.
Hospitalizujeme pacientov s chronickými chorobami, onkologickými, neurologickými diagnózami, po ortopedických operáciách a úrazoch, tiež po chirurgických operáciách, so sekundárne sa hojacimi ranami atď. Pacientov preberáme z oddelení a kliník Nemocnice sv. Cyrila a Metoda a poskytujeme im dlhodobú zdravotnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť po dobu 21 – 30 dní.
Cieľom našej liečby a poskytnutej starostlivosti je zlepšenie sebestačnosti pacientov v bežných aktivitách denného života, očakáva sa zlepšenie mobility pri rehabilitácii, komunikácie pri logopedických intervenciách, samostatnosť pri ošetrovaní dlhodobo sa hojacich rán a defektov, nadobudnutie zručnosti pri ošetrovaní rôznych stómií, nefrostómií.
Pacientov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby a treba riešiť ich sociálnu situáciu, riešime v spolupráci so sociálnymi sestrami.
Oddelenie dlhodobo chorých sa nachádza na 6. poschodí nemocnice, má 24 lôžok. Izby sú dvoj- a trojposteľové s príslušenstvom vždy pre 2 izby. 
 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Nemocnica sv. C a M
 Antolská 11
 851 07 Bratislava, Petržalka 


Oddelenie: 02/68672773

Vedúca sestra: 02/68673223

patek@pe.unb.sk

späť