Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých Špecializovanej geriatrickej nemocnice je integrálnou súčasťou systému kliník a oddelení UNB. Zabezpečuje ústavnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú odbornú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje komplexnú starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom, ktorých stav si nevyžaduje náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale ktorým je potrebné zabezpečiť kvalifikovanú ústavnú starostlivosť. Väčšinou ide o polymorbídnych, často imobilných pacientov, prevažne seniorov. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť ich zdravotný stav a dosiahnuť maximálnu možnú mieru sebestačnosti a kvality života. Na hospitalizáciu na ODCH nie sú indikované akútne stavy. Zdravotná starostlivosť na oddelení kontinuálne naväzuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na akútne lôžka a pomáha dotvárať výsledný pozitívny efekt celkovej liečby pacienta v zdravotníckom zariadení. Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť, analgetickú liečbu, podpornú symptomatickú a paliatívnu liečbu, rehabilitačnú terapiu, nácvik bežných denných úkonov a mobilizáciu pacienta – a to všetko s cieľom zlepšenia kvality života.

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí v bloku G. Má 27 lôžok, ktoré sú umiestnené v trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Tím lekárov, sestier a sanitárov poskytuje pacientom na vysokej odbornej úrovni zdravotnú starostlivosť a ľudský prístup. 

Pacienti sú na oddelenie prijatí na základe požiadavky kliniky/oddelenia, lekárov špecializovaných ambulancií ako aj praktických lekárov pre dospelých.

Postup pri prijatí pacienta:
1)    Hospitalizovaní pacienti: 
•    Preklad na ODCH po dohovore na úrovni vedenia pracovísk.
2)    Pacienti z ambulantnej sféry:
•    Na doporučenie praktického lekára alebo lekára – špecialistu: 
Je potrebné doručiť  na oddelenie návrh na hospitalizáciu (výmenný lístok) s uvedením osobných údajov pacienta, diagnóz, indikácie na hospitalizáciu na ODCH a kontaktu na pacienta/príbuzných. Pacient je zaradený na čakaciu listinu a následne telefonicky predvolaný na hospitalizáciu. 
3)    Platené  služby: 
•    Na oddelení je možnosť samoplatcovského ošetrovateľského pobytu, počas ktorého je pacientovi poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť. Túto službu poskytujeme v prípade, že to dovoľujú aktuálne prevádzkové možnosti oddelenia.

Oddelenie dlhodobo chorých

ŠGN PB
Krajinská 91
Bratislava
821 06

pavilón G: 0918 379 636


primár:
0918379641     senarik@pb.unb.sk
vedúca sestra: 0918379771     kemenyova@pb.unb.sk

 

 

späť