Krvná banka

◦  zabezpečuje nákup transfúznych liekov z Národnej transfúznej služby
 
◦ skladovanie transfúznych liekov
 
 ◦ príjem a spracovanie vzoriek krvi na imunohematologické vyšetrenia
 
◦ vykonáva základné imunohematologické vyšetrenia ako vyšetrenie krvnej skupiny, skríning voľných a viazaných antierytrocytových protilátok a skúšky kompatibility pre oddelenia a ambulancie našej nemocnice
 
Krvná banka

◦ zabezpečuje základné vyšetrenie potransfúznych reakcií  a ich doriešenie na špecializovanom pracovisku
 
◦  zabezpečuje expedíciu transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia
 
◦  vedie dokumentáciu súvisiacu s imunohematologickými vyšetreniami a hemoterapiou
 
◦  vykonáva  konzilárnu činnosť v oblasti transfuziológie, dohľad nad správnymi indikáciami transfúznych liekov v súlade s dodržiavaním zásad účelnej hemoterapie   
 
 
 

Krvná banka

ŠGN Podunajské Biskupice
Krajinská 91
825 56 Bratislava
Pavilón G, prízemie
Kontakt : 0918 379 669, 0918 379 671Vedúci laborant: 0918 379 672, orlickova@pb.unb.sk

späť