30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Profant 2
Obrázok ku správe: 30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Pred 30 rokmi na Slovensku prvýkrát vykonali kochleárnu implantáciu. "Prvým pacientom s kochleárnym implantátom bol chlapec, ktorý ohluchol po užívaní silných antibiotík. Dnes je tento mladý muž docentom jadrovej fyziky na univerzite v Bratislave. Táto implantácia dramaticky zmenila život tohto chlapca," priblížil prednosta otorinolaryngologickej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke Milan Profant, ktorý operáciu vykonal.

Poukázal na dôsledky poruchy sluchu, ak by pacienti kochleárny implantát nemali. "U malých deti by sa im nevyvinula reč, nemali by komunikačné schopnosti, ale u tých starších je porucha sluchu jeden z najvýznamnejších prvkov, ktoré sa podieľajú na progresii neurodegeneratívnych ochorení. Porucha sluchu, ktorá vedie k sociálnej izolácii, strate kontaktov, nezáujmu, je jedna z významných faktorov progresie napríklad Alzheimerovej choroby," priblížil.

Pri príležitosti 30. výročia prvej kochleárnej implantácie na Slovensku sa konala konferencia ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Alexander Mayer. „Som poctený účasťou na tejto odbornej konferencie, ktorá mala aj bohatú účasť odborníkov zo zahraničia. Príbeh prvej kochleárnej implantácie na Slovensku sa ma aj ľudsky veľmi dotkol, pretože aj na tomto prípade nepočujúceho chlapca, môžeme vidieť ako úžasné veci dokáže medicína. Som hrdý na to, že taký skvelý odborník, akým rozhodne profesor Profant je, nikdy vo svojej húževnatosti nezvoľnil a svojou prácou sa zaradil medzi celosvetovú špičku.


V súčasnosti na Slovensku využíva kochleárny implantát viac ako 1000 pacientov. Ich dostupnosť je podľa Profanta na veľmi dobrej úrovni. "Implantovaný je každý, kto to potrebuje, resp. každý, kto sa dostane k vyšetreniu," poznamenal. Vysvetlil, že na Slovensku je zavedený skríning sluchu novorodencov, ktorý dokáže prípadnú poruchu odhaliť. Horšia situácia je podľa jeho slov u dospelých. "Vo svete sa hovorí, že najmä u dospelých je veľká podimplantovanosť, že asi len desať percent tých, ktorí to potrebujú, sú implantovaní," uviedol. Dôležité je preto vzdelávať odborníkov, ale aj verejnosť.